Sep 13 2010

Ydi’r byd ma’n troi’n lle mwy peryg?

Published by admin under Cylchlythyr,Uncategorized

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw ein hunain yn saff tra’n helpu swyddogion warrant i gael mynediad i fangreoedd, ond dydi hyn ddim bob amser yn waith hawdd.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn falch i weld saer clo i ddatrys eu problem diogelwch neu i’w gadael i fewn i’w ty. Ond pan dan ni’n gneud gwaith warrant mae’n fater gwahanol, den ni’n torri fewn i ty yn erbyn dymuniadau’r perchenog ar orchymyn y llys.

Chydig wythnosau yn ol, cafodd un o’n seiri clo ei daro yn y gwyneb efo morthwyl gan gwsmer blin. Bu’n rhaid iddo wario pedwar awr yn yr ysbytu yn cael pwythau yn ei ben.

Braw i bawb, ac rydym yma yn Delyn Locksmiths wedi trio dysgu o’r profiad. Mae’n hawdd, wrth neud y gwaith yma bob dydd i gymryd diogelwch yn ganiatol – ond mae’r profiad bach yma yn ein hatgoffa i ddisgwyl yr anisgwyl, ac i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n mynd ymlaen o’n hamgylch. Dim ond eiliad mae’n cymryd i ddiwrnod o waith droi’n sur iawn.

Share

No responses yet

Aug 06 2010

Cynghrair Peldroed Ffantasi

Published by admin under Cylchlythyr,Uncategorized

Efallai mai penwsos yma mae’r busnes go iawn yn dechrau – efo Caerdydd yn chwarae Sheffield United, ond mae wythnos arall cyn dechrau uwch gynghrair Lloegr – ac felly, mae wsos arall gynnoch chi i gofrestru eich tim yng nghyngrair ffantasi Delyn Locksmiths Ltd.

Dwi di rhoi £50 o wobr i’r gyngrhair felly ewch i http://fantasy.premierleague.com i ddewis eich tim yna defnyddiwch y cod 210232-58157 i ymuno efo’r gyngrhair.

Pob lwc!

Share

No responses yet

Jul 28 2010

Sustemau “Master Key”

Published by admin under Cylchlythyr,Uncategorized

Rydym wedi gosod sustemau “master key” mewn gwestai bach a mawr ar draws Cymru.

Mae’r cloeon wedi eu hadeiladu mewn ffordd sy’n galluogi rhoi goriad sy’n agor pob drws i aelod o staff, tra bo ymwelydd yn cael goriad sy’n agor eu stafell nhw yn unig.

Mae’r goriad uwch feistr yn agor pob drws yn y sustem, mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i rhai sy’n rhentu tai, neu i ysgolion, swyddfeydd, gwestai ayb.

Mae’n bosib hefyd creu goriadau is feistr e.e. i agor pob drws ar un llawr mewn gwesty.

Cysylltwch a ni drwy ebost neu ar y ffon am dyfynbris. dewi@delynlocks.com

Share

No responses yet

Mar 25 2010

Hysbyseb Swydd – Saer Clo

Published by admin under Cylchlythyr

Dan ni’n chwilio am unigolyn sy’n onest, ac efo’r gallu i weithio’n galed ac yn ddiffwdan, fel Saer Clo. Rydym yn cynnig rhaglen hyfforddi staff, ond yn amlwg, byddai profiad yn y maes yn fantais.

Bydd y cyflog yn ddibynnol ar brofiad, ac ar yr hyn y gallwch ddod i’r cwmni. Bydd lleoliad y swydd yn ddibynnol ar yr ymgeisydd llwyddianol. Rydym yn fodlon ehangu i unrhywle yn y Deyrnas Unedig.

Byddwch angen drwydded yrru llawn, a’ch trafnidiaeth eich hun.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais.

Gwnewch gais drwy llythyr a CV, yn rhestru unrhyw brofiad i

Seiri Clo Delyn Cyf,
33 Amity Court,
Longueil Close,
Schooner Way,
Caerdydd,
CF10 4EA.

Neu ffoniwch 07977 594 707 am sgwrs.

Share

No responses yet

Mar 11 2010

Cynhadledd yr ICL

Published by admin under Cylchlythyr

ICL Logo

Mae pedwar ohonom ni yn pacio ein bagiau ar gyfer cynhadledd yr Institute of Certified Locksmiths yn Nottingham y penwythnos yma. Bydd yr holl amser ymarfer, yn ogystal a’r cyfleoedd i chwarae efo’r teclynnau mwyaf newydd a sgleiniog yn sicrhau ein bod yn cadw ar frig y diwydiant saer clo ym Mhrydain.

Ond mae’n bosib, ar ol yr holl yfed y bydd gennym benmeinimawr ar ddydd Llun.

Gallwch ddarganfod pob dim am y gynhadledd yn y fan hyn

Share

No responses yet

Mar 09 2010

Logo Newydd

Published by admin under Cylchlythyr

Diolch i Hartley Wilprint mae gennym logo newydd.

Mae’r logo yn ymddangos ar ein llyfrau anfoneb, a dros y misoedd nesaf mi fydd yn cael ei estyn ar draws y cwmni, fel ei bod ar ein hiwnifform, ar ein faniau ac ar y wefan yma.

delyn.jpg

Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau am yr ail frandio ar y blog yma.

Share

One response so far

Feb 12 2009

Calling all entreprenurs!

Published by admin under Cylchlythyr

Mae rhedeg busnes yn her cyson. Mae delio efo’r dyn treth am y tro cyntaf, cynllunio ymgyrch marchnata, creu gwefan, trin staff a cwsmeriaid yn gallu creu penbleth.

Dyma fforwm newydd i’n galluogi i drafod efo pobl sydd yn yr un sefyllfa, neu sydd a profiad o ddelio efo’r un problemau.

Dydi hi ddim o hyd yn bosib ffeindio’r amser i fynd i gyfarfodydd rhwydweithio, felly dyma cyfarfod rhwydweithio arlein!

Ymunwch yn y drafodaeth, a pob lwc wrth adeiladu eich busnes.

Cyfeiriad y negesfwrdd yw http://busnes.proboards.com/

Share

No responses yet

Apr 10 2008

Delyn Locks yn dal i dyfu!

Published by admin under Cylchlythyr

Bydd Colin Jones sy’n hannu o Dremeirchion a bellach yn byw yn Nhrelogan yn ymuno gyda staff Seiri Clo Delyn ym mis Mai.

Dechreuodd Colin ei yrfa gwaith yn Hawker Siddeley Aviation, Sir Fflint yn y 60′au hwyr ac yna fe wariodd pedair mlynedd yn y llynges fel swyddog peirianneg.

Yn y saithdegau fe aeth i weithio i gyngor Sir y Fflint a fo fydd yn gyfrifol am rheoli’r siop yn Nhreffynnon ynghyd a cadw trefn ar y cyfrifon.

Share

No responses yet

Mar 01 2008

Offer torri goriadau yn mynd i’r bin?

Published by admin under Cylchlythyr

Ddim cweit eto, ond mi fase fo’n mynd petai ni’n gallu torri goriadau fel y boi yma!

Share

No responses yet

Feb 27 2008

Peidiwch cuddio’ch goriad o dan y mat – gosodwch Keysafe!

Published by admin under Cylchlythyr

key Safe Fitting

Rydym wedi ein cofrestru gyda Supra Keysafes fel un o’u gosodwyr proffesiynnol. gallwch ffeindio eu gwefan yma. Ond wrth gwrs, drwy ffonio ni’n uniongyrchol gwech chi bris gwell!

Mae’n siop yn Nhreffynnon yn gwerthu ystod eang o safes, bocsys arian, keysafes a bocsys goriadau. Rydym yn bwriadu lawnsio siop arlein yn fuan, ond yn y cyfamser gallwch gael pris neu archebu unrhywbeth dros y ffon ar 01352 716056.

Share

No responses yet

Next »