Sep 13 2010

Ydi’r byd ma’n troi’n lle mwy peryg?

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw ein hunain yn saff tra’n helpu swyddogion warrant i gael mynediad i fangreoedd, ond dydi hyn ddim bob amser yn waith hawdd. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn falch i weld saer clo i ddatrys eu problem diogelwch neu i’w gadael i fewn i’w ty. Ond pan dan [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Aug 06 2010

Cynghrair Peldroed Ffantasi

Efallai mai penwsos yma mae’r busnes go iawn yn dechrau – efo Caerdydd yn chwarae Sheffield United, ond mae wythnos arall cyn dechrau uwch gynghrair Lloegr – ac felly, mae wsos arall gynnoch chi i gofrestru eich tim yng nghyngrair ffantasi Delyn Locksmiths Ltd. Dwi di rhoi £50 o wobr i’r gyngrhair felly ewch i [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Jul 28 2010

Sustemau “Master Key”

Rydym wedi gosod sustemau “master key” mewn gwestai bach a mawr ar draws Cymru. Mae’r cloeon wedi eu hadeiladu mewn ffordd sy’n galluogi rhoi goriad sy’n agor pob drws i aelod o staff, tra bo ymwelydd yn cael goriad sy’n agor eu stafell nhw yn unig. Mae’r goriad uwch feistr yn agor pob drws yn [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Nov 28 2007

Fy Ymgyrch Google Ads

Helo gyfeillion a chwsmeriaid. Holiadur bach sydyn, a byddwn yn falch, os oes gennych pum munud bach sbar i gael eich ymateb. Tase chii isio locksmith i’ch ty. Ac eisiau chwilio ar google am un – pa search terms sa chi’n eu defnyddio? e.e. 1) os di dy ddrws yn gwrthod cloi. 2) os wyt [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share