Sep 13 2010

Ydi’r byd ma’n troi’n lle mwy peryg?

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw ein hunain yn saff tra’n helpu swyddogion warrant i gael mynediad i fangreoedd, ond dydi hyn ddim bob amser yn waith hawdd. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn falch i weld saer clo i ddatrys eu problem diogelwch neu i’w gadael i fewn i’w ty. Ond pan dan [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Aug 06 2010

Cynghrair Peldroed Ffantasi

Efallai mai penwsos yma mae’r busnes go iawn yn dechrau – efo Caerdydd yn chwarae Sheffield United, ond mae wythnos arall cyn dechrau uwch gynghrair Lloegr – ac felly, mae wsos arall gynnoch chi i gofrestru eich tim yng nghyngrair ffantasi Delyn Locksmiths Ltd. Dwi di rhoi £50 o wobr i’r gyngrhair felly ewch i [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Jul 28 2010

Sustemau “Master Key”

Rydym wedi gosod sustemau “master key” mewn gwestai bach a mawr ar draws Cymru. Mae’r cloeon wedi eu hadeiladu mewn ffordd sy’n galluogi rhoi goriad sy’n agor pob drws i aelod o staff, tra bo ymwelydd yn cael goriad sy’n agor eu stafell nhw yn unig. Mae’r goriad uwch feistr yn agor pob drws yn [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Mar 25 2010

Hysbyseb Swydd – Saer Clo

Dan ni’n chwilio am unigolyn sy’n onest, ac efo’r gallu i weithio’n galed ac yn ddiffwdan, fel Saer Clo. Rydym yn cynnig rhaglen hyfforddi staff, ond yn amlwg, byddai profiad yn y maes yn fantais. Bydd y cyflog yn ddibynnol ar brofiad, ac ar yr hyn y gallwch ddod i’r cwmni. Bydd lleoliad y swydd [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Mar 11 2010

Cynhadledd yr ICL

Mae pedwar ohonom ni yn pacio ein bagiau ar gyfer cynhadledd yr Institute of Certified Locksmiths yn Nottingham y penwythnos yma. Bydd yr holl amser ymarfer, yn ogystal a’r cyfleoedd i chwarae efo’r teclynnau mwyaf newydd a sgleiniog yn sicrhau ein bod yn cadw ar frig y diwydiant saer clo ym Mhrydain. Ond mae’n bosib, [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Mar 09 2010

Logo Newydd

Diolch i Hartley Wilprint mae gennym logo newydd. Mae’r logo yn ymddangos ar ein llyfrau anfoneb, a dros y misoedd nesaf mi fydd yn cael ei estyn ar draws y cwmni, fel ei bod ar ein hiwnifform, ar ein faniau ac ar y wefan yma. Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau am yr ail frandio ar [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Un sylw hyd yn hyn

  • Share

Feb 12 2009

Calling all entreprenurs!

Mae rhedeg busnes yn her cyson. Mae delio efo’r dyn treth am y tro cyntaf, cynllunio ymgyrch marchnata, creu gwefan, trin staff a cwsmeriaid yn gallu creu penbleth. Dyma fforwm newydd i’n galluogi i drafod efo pobl sydd yn yr un sefyllfa, neu sydd a profiad o ddelio efo’r un problemau. Dydi hi ddim o [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Apr 10 2008

Delyn Locks yn dal i dyfu!

Bydd Colin Jones sy’n hannu o Dremeirchion a bellach yn byw yn Nhrelogan yn ymuno gyda staff Seiri Clo Delyn ym mis Mai. Dechreuodd Colin ei yrfa gwaith yn Hawker Siddeley Aviation, Sir Fflint yn y 60′au hwyr ac yna fe wariodd pedair mlynedd yn y llynges fel swyddog peirianneg. Yn y saithdegau fe aeth [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Mar 01 2008

Offer torri goriadau yn mynd i’r bin?

Ddim cweit eto, ond mi fase fo’n mynd petai ni’n gallu torri goriadau fel y boi yma!

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Feb 27 2008

Peidiwch cuddio’ch goriad o dan y mat – gosodwch Keysafe!

Rydym wedi ein cofrestru gyda Supra Keysafes fel un o’u gosodwyr proffesiynnol. gallwch ffeindio eu gwefan yma. Ond wrth gwrs, drwy ffonio ni’n uniongyrchol gwech chi bris gwell! Mae’n siop yn Nhreffynnon yn gwerthu ystod eang o safes, bocsys arian, keysafes a bocsys goriadau. Rydym yn bwriadu lawnsio siop arlein yn fuan, ond yn y [...]

Share
Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr llawn.

Dim sylwadau eto

  • Share

Nesaf »