Mar 09 2010

Logo Newydd

Published by admin at 3:03 pm under Cylchlythyr

Diolch i Hartley Wilprint mae gennym logo newydd.

Mae’r logo yn ymddangos ar ein llyfrau anfoneb, a dros y misoedd nesaf mi fydd yn cael ei estyn ar draws y cwmni, fel ei bod ar ein hiwnifform, ar ein faniau ac ar y wefan yma.

delyn.jpg

Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau am yr ail frandio ar y blog yma.

Share

One response so far

One Response to “Logo Newydd”

  1. Rhyson 09 Mar 2010 at 4:51 pm

    Dw i’n licio fo, syml ond neis. Un peth, tydy o ddim yn glir beth yw enw’r cwmni. A’i ‘Serii Clo Delyn Locksmith Ltd’ ydy o (heb yr ‘s’ ar ddiwedd Locksmith)?

    Dw i’n cymryd nad yw’n ofynol yn gyfriethiol i ti gynnwys y LTD yn dy logo’s ayyb. Me gyfa ti hawl dewis Cyf. yn lle Ltd. hefyd dwi’n credu, ond dim ond un neu’r llall?

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply