Jul 28 2010

Sustemau “Master Key”

Published by admin at 11:14 am under Cylchlythyr,Uncategorized

Rydym wedi gosod sustemau “master key” mewn gwestai bach a mawr ar draws Cymru.

Mae’r cloeon wedi eu hadeiladu mewn ffordd sy’n galluogi rhoi goriad sy’n agor pob drws i aelod o staff, tra bo ymwelydd yn cael goriad sy’n agor eu stafell nhw yn unig.

Mae’r goriad uwch feistr yn agor pob drws yn y sustem, mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i rhai sy’n rhentu tai, neu i ysgolion, swyddfeydd, gwestai ayb.

Mae’n bosib hefyd creu goriadau is feistr e.e. i agor pob drws ar un llawr mewn gwesty.

Cysylltwch a ni drwy ebost neu ar y ffon am dyfynbris. dewi@delynlocks.com

Share

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply