Rydym yn cynnig:

O’n safleoedd yn Llandysul, Penybont, Cardydd a Threffynnon rydym yn cynnig Gwasanaeth 24 awr ar draws Cymru gan gynnwys Dinas Caer a Siroedd Wrecsam, Conwy, Gwynedd, Dinbych, Fflint, Caerdydd, Abertawe, y Cymoedd, Caerfyrddin a Cheredigion.

Rydym hefyd yn gwneud gwaith contract i gwmniau mawr yn Nhelford, Yr Amwythig a Bryste.

Pwy ydan ni?

Rydym yn gwmni bach lleol ac yn cynnig gwasanaeth da a phrisiau teg.

Faint,felly?!

Mae ein prisiau cystal fel ein bod yn eu hysbysebu.

Nid yw llawer o’r gystadleuaeth yn fodlon hysbysebu eu prisiau – gofynnwch i’ch hunain pam!

Rhowch ein rhif yn eich ffôn symudol rhag ofn i chi ffeindio eich hunain wedi cloi allan!

07977-594707

Gostyngiad o 25% ar bob dim i aelodau Cymuned neu Gymdeithas yr Iaith.

Os dech chi’n chwilio am fusnes neu sefydliad sy’n gallu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg cliciwch ar y botwm isod Cyfeiriadur Cymraeg

Share