Os oes angen unrhyw beth arnoch sydd heb ei rhestri yn fan hyn, ffoniwch ar 01352-716056.

Rydym yn cynnig:

  • Mynediad i’ch cartref heb ddifrod. Rydym ond yn defnyddio drill ar cloeon sydd â nam.
  • Mynediad i’ch car
  • Cyflenwi a gosod cloeon newydd
  • Newid eich clo am un sy’n cyrraedd safon bs3621 (yn unol â pholisi yswiriant newydd)
  • Trwsio problemau gyda drysau neu ffenestri UPVC.
  • Bordio ffenestri sydd wedi’w malu
  • Torri Goriadau
  • Sustemau “Master Key”
  • Cloeon digidol
  • Rydym hefyd yn cynnig arolwg am ddim o diogelwch eich cartref. Gadewch i ni eich rhybuddio o sut all lleidr cael mynediad i’ch ty, a chynnig atebion i’r gwendidau hyn.

Os oes angen rhywbeth arnoch sydd heb ei restri yn fan hyn, cyslltwch â ni, ac mi wnawn ni ein gorau i ddarparu’r hyn sydd ei angen, neu i argymhell cwmni lleol arall i chi.

Cofiwch: mae’r rhan helaeth o gwmnïau yswiriant erbyn hyn yn disgwyl i chi fod â chloeon Safon Prydeinig wedi ffitio yn eich cartref. Os nad oes ganddoch, mae’n bosib eich bod yn torri amodau eich yswiriant.

Mae croeso i arwethwyr tai, cymdeithasau tai, cynghorau sir, neu cwmniau aml safle sydd eisiau gwasanaeth cenedlaethol Gymreig cysylltu gyda ni i drefnu prisiau arbennig am waith cyson.

Share