Fedrwn rhoi pris pendant dros y ffon, felly peidiwch oedi rhoi galwad i ni os oes gennych chi broblem.

Fydd pob gwaith heblaw gosod nifer mawr o gloeon yn cael ei gyflawni o fewn yr awr gyntaf o lafur.

Prisiau: Llafur:

 • Awr o waith yn gosod neu agor clo (yn ystod y dydd 8.30am-5pm) – £50
 • Awr o waith yn gosod neu agor clo (gyda’r nos) – £70
 • Awr o waith yn gosod neu agor clo (dros y penwythnos) – £75
 • Ail awr o waith – £25

Prisiau: Nwyddau:

 • Clo cylinder newydd – cychwyn am £9
 • Nightlatches – cychwyn am £12
 • Clo 3 lever – cychwyn am £17
 • Clo BS 3621 – cychwyn am £20
 • Clo Euro Cylinder – cychwyn am £15
 • Cloeon Digidol – cychwyn am £60
 • Cloeon Ffenestri – cychwyn am £7

Rhowch ein rhif yn eich ffôn symudol rhag ofn i chi gael eich cloi allan!

07977-594707

Gostyngiad o 15% ar bob dim i aelodau Cymuned neu Gymdeithas yr Iaith.

Share