Ffôn arferol:

Fel y gwelwch uchod, cewch gysylltu â ni ar 07977 594707. Os na fydd neb ar gael i dderbyn eich galwad pan byddwch yn ffonio (mae’n rhaid i ni gyd cael cinio rhywben!), cewch adael neges.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost, hefyd, at gofyn@delynlocks.com, a
byddwn yn eich ateb mor fuan â bod modd.

Ffôn symudol:

Cewch ffonio ni ar y rhif symudol 07977-594707 ar unrhyw adeg dydd a nos. Byddwn yn ddiolchgar pe baech ond yn defnyddio’r ffôn symudol pan bod angen ymateb unionsyth!

O ddifrif calon, fyddech chi ddim yn coelio pa mor aml mae pobl yn cysylltu i ddweud bod cael eu cloi allan wedi troi’n hunllef wrth iddynt sylweddoli eu bod heb ein rhif yn eu ffôn symudol!

Hoffwn awgrymu’n ddiffuant eich bod yn ystyried rhoi ein rhif ffôn symudol yn eich ffôn symudol chi cyn i chi adael y dudalen hon…

07977-594707

Share